රතු සහෝදරයන්ට ඉන්දියාවෙන් කෝටි 300ක් !

මෑතකදී ඉන්දියානු සංචාරයක ගිය රතු සහෝදරයන්ට රුපියල් කෝටි 300ක මුදලක් ලබා දී ඇති බවට තොරතුරු ලැබී ඇතැයි මිහින්තලා රාජමහා විහාරාධිපති පූජ්‍ය වලවා හැංගුන වැවේ ධම්මරතන හිමියෝ පවසති. මැතිවරණයට වියදම් කිරීමට මෙම මුදල... Read more »