රුසියා-යුක්‍රේන සංචාරකයින් රටින් පිටවන නියෝගයක්

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ සිටින යුකේ‍්‍රන හා රුසියානු සංචාරකයන්ට සති දෙකක් ඇතුළත රටින් පිටවිය යුතු බවට සිදුකර ඇති දැනුම් දීමක් පිළිබඳව පරීක්ෂණ වහා අාරම්භ කරන ලෙස ජනාධිපතිවරයා විසින් නියෝග කර ඇත. ජනාධිපති කාර්යාලය... Read more »

යුක්‍රේන හමුදා ප්‍රධානියාව ධුරයෙන් ඉවත් කරයි !

යුක්‍රේන හමුදා ප්‍රධානී ජනරාල් වැලෙරි සලුස්නි එම ධුරයෙන් ඉවත් කර තිබේ. එරට ජනාධිපති ව්ලොද්මීර් සෙලෙන්ස්කි විසින් මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව වාර්තා වෙයි. හමුදා ප්‍රධානියාගේ ස්ථාවරය වුයේ ආයුධ ශක්තිය නොමැතිව රුසියානු පාලන... Read more »
Ad Widget