ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර මගී ප්‍රවාහන බෝට්ටු සේවයක් ඇරඹේ.

වරාය නාවික හා ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ, ඒ සඳහා ඉන්දීය රජයේ අවසරය ද හිමිව ඇති බවයි. කන්කසන්තුරේ සිට තමිල්නාඩුවේ නාගපට්ටම් දක්වා එම බෝට්ටු සේවය ක්‍රියාත්මක වේ. ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර... Read more »