සියලු සිසුන්ට ආහාර වේලක්

ප්‍රාථමික අංශවල ඉගෙනුම ලබන සෑම සිසුවෙකු සඳහාම ලබන මාසයේ සිට නොමිලේ ආහාර වේලක් ලබාදීමට පියවර ගන්නා බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි. ඒ අනුව 01 ශ්‍රේණියේ සිට 05 ශ්‍රේණිය දක්වා සිසුන් ලක්ෂ 17කට එම... Read more »

‘සති පාසල’ මෙරට සියලු‍ පාසල්වලට

විවිධ අභියෝගවලට මුහුණදෙමින් සංකීර්ණ ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලියක යෙදෙන වත්මන් පාසල් දරුවන්ගේ සතිය පවත්වාගැනීමට අවශ්‍ය පරිචය ඇති කිරීම සඳහා ‘සති පාසල වැඩසටහන‘ ඉමහත් පිටුබලයක් සලසන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ආචාර්ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා පැවසීය. අමාත්‍යවරයා... Read more »
Ad Widget

උසස් පෙළ පාසල් 3,000ක් ඩිජිටල්කරණයට !

එළඹෙන ජුනි මාසය වනවිට මෙරට උසස් පෙළ සහිත පාසල් ඩිජිටල්කරණයට ලක්කරන බවත්, ඒ අනුව නව තාක්ෂණය සමග සෘජුව සම්බන්ධ වෙමින් අධ්‍යාපන කටයුතු කරගෙන යාමට දරුවන්ට අවස්ථාව සලසා දෙන බවත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ආචාර්ය... Read more »

දිවයිනේ සියලු පාසල්වල ප්‍රාථමික ශ්‍රේණිවල දරුවන්ට දිවා ආහාරය නොමිලේ !

දිවයිනේ සියලු පාසල්වල 1 සිට 5 ශ්‍රේණිය දක්වා දරුවන්ට දිවා ආහාරය නොමිලේ ලබා දෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත පවසන අතර ඒ අනුව මාර්තු මස මුල සිට පාසල් දරුවන් සඳහා මෙම දිවා... Read more »