ජෙනරාල් දයා රත්නායක සමගි ජන බලවේගය සමඟ එක්වෙයි.

ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ 20 වැනි යුදහමුදාපතිවරයා වූ ජෙනරාල් දයා රත්නායක සමගි ජන බලවේගය හා එක්වී තිබෙනවා.අද (29) දිනයේ විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස අතර හමුවකදී ඔහු සමගි ජන බලවේගය සමඟ එක් වී... Read more »