ක්‍රිකට් දූෂිතයින් ඉවත් කිරීමට පියවර ගන්න

විගණන වාර්තාවෙන් හෙළි වූ කරුණු අනුව ක්‍රිකට් පරිපාලනයෙන් දූෂිතයින් ඉවත් කිරීමට වත්මන් ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා වහාම කටයුතු කළ යුතු බව හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ පවසනවා.ඔහු මේ බව පැවසුවේ දූෂණය නවතමු – මව්බිම... Read more »