ඉන්දීය උගුලේ ජවිපෙ වැටුනා !

අද වන විට ඉන්දියාව ඉතාම තක්කඩි ලෙස මෙරට විපක්ෂය නිහඬ කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක නිරත වී සිටින බව පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය සඳහන් කරයි. එම පක්‍ෂ ප්‍රචාරක ලේකම් පුබුදු ජයගොඩ මහතා සඳහන් කරන්නේ ජනතා විමුක්ති... Read more »