පාස්කු බෝම්බ ගැහුවේ ජවිපෙ කොළඹ නායකයෙක් – ප‍්‍රසන්න

රට සිස්ටම් එකකට ගේන්න යහපාලනයක් ඇති කරන්න කියලා මිනිස්සු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයා තෝර ගත්තා. මම එදා ඔහුට විරුද්ධව කටයුතු කළ කෙනෙක්. ඔහු වැඩ කළාද නැද්ද කියලා මිනිස්සු තීන්දු කරන්න ඕනේ. පාස්කු ප්‍රහාරය... Read more »