පූනම් පාණ්ඩේ තාමත් පණපිටින්..!

ඉන්දියාවේ ප්‍රකට නිරූපිකාවක වන පූනම් පාණ්ඩේ මියගොස් නොමැති බවට විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. “මම ජීවතුන් අතර ඉන්නවා. මැරුණේ නෑ. මං වෙනුවෙන් කණගාටු වූ අය මට සමාවෙන්න” යැයි ඇය සිය සමාජ මාධ්‍ය හරහා... Read more »