මාලිමාව නීති විරෝධීයි !

ජාතික ජනබලවේගය මැතිවරණ කොමිසම විසින් ලියාපදිංචි කර ආකාරය නීති විරෝධී යැයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවට මෝසමක් ගොනුකර තිබේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් කරුණු දැක්වීමට අවසර ලබා දෙන්නයි නීතිඥ නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු විසින් මෝසම ඉදිරිපත් කර ඇත. ජනතා... Read more »