රනිල් මාලිමාවේ මොල හේදුවා

ජාතික ජනබලවේගයේ නායකයන් ඉන්දීය නායකයන් හමුවට ගියේ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් ජාතික ජනබලවේගයේ මොල සෝදන ලද නිසා බව අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාද සිල්වා මහතා සඳහන් කරයි. ඉන්දීය ව්‍යාප්තවාදය ගැන දේශන පැවත් වූ... Read more »