අනුර මීලග ජනාධිපති !

එළැඹෙන ඔක්තෝබර් 14 වැනිදාට පෙර මෙරට මීළග ජනාධිපතිවරණය පැවැත්විය යුතු බව සමස්ත ලංකා ගොවිජන සම්මේලනයේ සභාපති හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් කරුණරත්න මහතා සඳහන් කරයි. එම ජනාධිපතිවරණයෙන් නියත වශයෙන්ම ජනාධිපතිවරයා ලෙස අනුර දිසානායක... Read more »

අමුල්ට මිල්කෝ දෙනවානම් අඩුම තරමේ 50:50 වත් ඕනෑ

අක්කර 28802ක්, මිලකෝ ආයතනය, කිරි මධ්‍යස්ථාන අනූ හතක්, කිරි කර්මාන්තශාලා පහක් ඉන්දියාවේ අමුල් සමාගම ඇතුළු සමාගම්වලට විකුණා දැමීමට ආණ්ඩුව සූදානම් වෙමින් ඇතැයි සමස්ථ ලංකා ගොවිජන සංසම්මේලනයේ සභාපති හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් කරුණාරත්න... Read more »
Ad Widget

අමුල් සමාගමට දෙන ඉඩම් මාස හයකින් එන මාලිමා ආණ්ඩුවෙන් යලි පවරා ගන්නවා

ඉන්දියාවේ අමුල් සමාගමට ජාතික පශු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලයට අයත් ඉඩම් අකර විසි අටදහසක් ඇතුළු සම්පත් රැසක් කුණු කොල්ලයට වත්මන් රජය අලෙවි කිරීමට සූදානම් වන්නේ යැයි සමස්ත ලංකා ගොවිජන සම්මේපනයේ ජාතික සංවිධායක හිටපු... Read more »