ජනාධිපතිවරණයෙන් අනුර දිනන්නේ 90%කින්

මෙවර ජනාධිපති මැතිවරණයෙන් ජාතික ජන බලවේගය ජයග්‍රහණය කරන්නේ ඉතිහාසයේ නොවී විරූ වාර්තාවක් තබමින් බව ජාතික ජන බලවේගයේ විධායක සභික හිටපු පළාත් සභා මන්ත්‍රී නලින් හේවගේ මහතා සඳහන් කරයි. මෙවර සියයට හැටපහ හැත්තෑ... Read more »