රෝහල්වල අධි රුධිර පීඩන, දියවැඩියා ඖෂධ බාලයි !

රෝහල් තුළ ඇති අධි රුධිර පීඩනය සඳහා සහ දියවැඩියාව සඳහා යොදා ගන්නා ඖෂධ තත්වයෙන් බාල බව අත්දැකීමෙන් තහවුරු වී ඇතැයි කොළඹ ජාතික රෝහලේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ, රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංසදයේ සභාපති වෛද්‍ය රුක්ෂාන්... Read more »

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් තරුණ බව රැකගන්න බෙහෙතක් !

වයසට යාම ප්‍රමාද කරවන ස්වාභාවික ඖෂධයක නිෂ්පාදන කටයුතු අවසන් අදියරේ පවතින බවත්, එය නොබෝ දිනකින් ජනතාව අතට පත්කළ හැකිවෙතැයි කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ජෛව රසායන අණුක ජීවවේද සහ ජෛව තාක්ෂණ ආයතනයේ විද්‍යාඥ මහාචාර්ය සමීර... Read more »
Ad Widget