වසර 70කට පසු විවෘත කළ සෞදියේ මත්පැන් අලෙවිසැල.

සෞදි අරාබියේ වසර 70කට පසුව මත්පැන් අලෙවිසැලක් විවෘත කර තිබෙනවා. පසුගිය 24 වැනිදා විවෘත කළ මේ මත්පැන් අලෙවි සැල විවෘත වන්නේ, මුස්ලිම් නොවන රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයින්ට පමණක් වීමත් විශේෂත්වයක්. සෞදියේ ඔටුන්න හිමි මොහොමඩ්... Read more »