අලුත් චක්‍රලේඛයක් එයි, මැරයන් දමා ලීසිං වාහන අත්පත් කරගන්න බෑ..

නව චක්‍රලේඛනය සමග මැර කණ්ඩායම් දාලා වාහන අත්පත් කරගන්න අවසර නැති බව ලීසිං හා ණය වාරික ගෙවන්නන්ගේ සංගමය පවසයි. මාධ්‍ය හමුමක් අමතමින් එහි සභාපති අසංක රුවන් පොතුපිටිය මහතා මෙසේ අදහස් දක්වන ලදී.... Read more »