ආරක්ෂක ලේකම් හා හමුදාපති සමාව අයදී !

ආරක්ෂක ලේකම් කමල් ගුණරත්න මහතා සහ යුද හමුදාපති විකුම් ලියනගේ මහතා තමන්ගෙන් සමාව ඉල්ලු බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චන්දිම වීරක්කොඩි මහතා පවසයි. පාර්ලිමේන්තු ආචාර ධර්ම හා වරප්‍රසාද පිළිබඳව කාරක සභාව හමුවේ මෙසේ සමාව... Read more »