ඩකා ජාත්‍යන්තර සිනමා උළෙලේ හොඳම අධ්‍යක්ෂණයට හිමි සම්මානය ශ්‍රී ලාංකිකෙයෙකුට !

22 වැනි ඩකා අන්තර්ජාතික සිනමා උළෙලේදී ශ්‍රී ලාංකික චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂ ජගත් මනුවර්ණ හොඳම අධ්‍යක්ෂවරයාට හිමි සම්මානයෙන් පිදුම් ලබා තිබේ. ඒ, ඔහු අධ්‍යක්ෂණය කළ රහස් කියන කඳු සිනමා පටය වෙනුවෙන් ය. එය, ඔහුගේ... Read more »