සෞඛ්‍ය වර්ජනය නවතන්නෑ

සෞඛ්‍ය වෘත්තී සමිති 72ක් විසින් අද දින ආරම්භ කරන ලද වැඩ වර්ජනය අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාමට තීරණය කර තිබේ. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින් තම ගැටළුව පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට ලිඛිත දැනුම් දීමක් සිදුකරන තුරු වර්ජනය... Read more »

වර්ජනයේ සිටින සියළු සෞඛ්‍ය සේවකයන් සේවයෙන් නෙරපන්න !

අසාධාරණ ඉල්ලීමක් මත වැඩ වර්ජනයක නිරත වන සියලු සෞඛ්‍ය සේවකයන්ගේ වැඩ තහනම් කිරීමකට ලක් කරන ලෙස රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංසදය ඉල්ලා සිටී. එහි සභාපති වෛද්‍ය රුක්ෂාන් බෙල්ලන මහතා පවසන්නේ සෞඛ්‍ය සේවාව අත්‍යවශ්‍ය... Read more »
Ad Widget

නැවතත් සෞඛ්‍ය වර්ජනයක් ?

හෙට (13) හෝ අනිද්දා (14) දිනයේ නැවත වතාවක් සෞඛ්‍ය වැඩවර්ජනයකට යොමුවීමට සිදුවනු ඇති බව සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිති පවසයි. අද (12)  මුදල් අමාත්‍යාංශය සමග පැවති සාකච්ඡා සාර්ථක නොවීම හේතුවෙන් එම තීරණය ගත් බව... Read more »