ඇමේසන් වනයෙන් සැඟව ගිය නිම්නයක් සොයාගැනේ !

වසර 2000කට පමණ පෙර ගොවීන් 10,000ක් පමණ වාසස්ථාන සලසාගත්තේ යැ යි අනුමාන කළ හැකි, කාලයාගේ වැලි තලාවෙන් යට වී තිබුණු ඉපැරණි නගර ප‌ොකුරක් ඇමේසන් වැසි වනාන්තරයෙන් සොයා ගැනීමට පුරාවිද්‍යාඥයන් සමත් ව සිටිනවා.... Read more »