ග්‍රැමි සම්මාන උළෙලේ දී ඉන්දියාව නැවතත් ඉදිරියට

2024 ග්‍රැමී සම්මාන උළෙලේ දී ඉන්දීය බෙර වාදක සකීර් හුසේන් සහ බටනාලා වාදක රාකේෂ් චෞරාසියා “Best Global Music Performance”  සම්මානයට පාත්‍ර වී තිබේ. ඒ ඔවුන්ගේ “Pashto” නම් ගීතය වෙනුවෙනි. එමෙන්ම සකීර් හුසේන්... Read more »