සියලු සිසුන්ට ආහාර වේලක්

ප්‍රාථමික අංශවල ඉගෙනුම ලබන සෑම සිසුවෙකු සඳහාම ලබන මාසයේ සිට නොමිලේ ආහාර වේලක් ලබාදීමට පියවර ගන්නා බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි. ඒ අනුව 01 ශ්‍රේණියේ සිට 05 ශ්‍රේණිය දක්වා සිසුන් ලක්ෂ 17කට එම... Read more »

දිවයිනේ සියලු පාසල්වල ප්‍රාථමික ශ්‍රේණිවල දරුවන්ට දිවා ආහාරය නොමිලේ !

දිවයිනේ සියලු පාසල්වල 1 සිට 5 ශ්‍රේණිය දක්වා දරුවන්ට දිවා ආහාරය නොමිලේ ලබා දෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත පවසන අතර ඒ අනුව මාර්තු මස මුල සිට පාසල් දරුවන් සඳහා මෙම දිවා... Read more »
Ad Widget