එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සේවකයින්ට හදිසි දැනුම්දීමක් !

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ අබුඩාබි, ඩුබායි, සාජා, ෆුජයිරා, අජ්මාන් සහ රාස් අල් කයිමා යන ප්‍රදේශවලට ඊයේ  (11) තද සුළං, අකුණු සහ ගිගුරුම් සහිත වැසි වාර්තා වී තිබේ. අහිතකර කාලගුණික වෙනස්වීම් හේතුවෙන් අද... Read more »