නාසා විද්‍යාඥයන් වායුගෝලයකින් සමන්විත ග්‍රහලොවක් සොයාගනී

අමෙරිකාවේ නාසා විද්‍යාඥයන් ජල අංශු පිරි වායුගෝලයකින් සමන්විත ග්‍රහලොවක් සොයාගෙන තිබෙනවා.හබල් දුරේක්ෂය ආධාරයෙන් සොයා ගැනුණු මෙම නව ග්‍රහලෝකය නම් කර ඇත්තේ, ‘ජී.ජේ. 9827 ඩී’ යන නමින්.පෘථිවියේ සිට ආලෝක වර්ෂ 97 ක් දුරින්... Read more »