සීඝ්‍රයෙන් පැතිරෙන මාරාත්තික දිලීරයක් !

අමෙරිකාවේ සීඝ්‍රයෙන් පැතිර යන භයානක දිලීර ආසාදනයක් පිළිබඳව විදෙස් මාධ්‍ය තොරතුරු වාර්තා කර තිබේ. මෙලෙස විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර ඇත්තේ Candida auris දිලීර ආසාදනය පිළිබඳවය.ඉතා වේගයෙන් ආසාදනය විය හැකි Candida auris ඖෂධ... Read more »