මේ වසරේ ගත වූ දින 28ට තවත් අලි මරණයක් ,20 වෙනි අලි මරණය.

මැදවච්චිය මහදිවුල්වැව වෙල් යායේදී වන අලියෙකු අනවසර විදුලි රැහැනක ගැටී ජීවිතක්ෂයට පත්වී තිබෙනවා.වයස අවුරුදු 8ක් පමණ වන මෙම වන අලියා කුඹුර මැදින් ගමන් කරමින් සිටියදී ගොවියෙකු විසින් ඇද තිබූ අනවසර විදුලි රැහැනක... Read more »