ප්‍රථම වරට Neuralink චිපයක් මිනිස් මොළයකට බද්ධ කෙරේ

Neuralink සමාගම සිය චිපය මුල් වතාවට සාර්ථක ලෙස මිනිසෙකුගේ මොළයට බද්ධ කළ බව එහි නිර්මාතෘ වන බිලියනපති ව්‍යවසායක ඊලෝන් මස්ක් ඊයේ නිවේදනය කළා. ඔහුට ම අයත් X (කලකට ඉහත twitter) ඔස්සේ පණිවුඩයක්... Read more »