හදිසි තත්ත්වයක් වූ හුදකලාව !

හුදකලාව නොහොත් තනිකම කැලිෆෝනියාව තුළ ‘මහජන සෞඛ්‍ය පිළිබඳ හදිසි තත්ත්වයක්’ ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ. ඊට අදාළ යෝජනාවක් කැලිෆෝනියා බලධාරීන් විසින් පසුගිය දා සම්මත කරගෙන ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර ඇත.... Read more »