අසහන කාරීන්ට බස් රථ තුලදී පොලිසිය දැල එලයි !

පොදු ප්‍රවාහනයේදී ළමුන්ට සහ කාන්තාවන්ට සිදුවන හිරි හැර මැඩලීම සදහා විශේෂ මෙහෙයුමක් මේවන විට ක්‍රියාත්මක බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය පවසයි. ඊට අදාළව ඊයේ (07) බස්රථ වල සිදුකර මෙහෙයුම් වලින් පුද්ගලයන් 42... Read more »