වසර 50ක ආයු කාලයක් සහිත බැටරියක් !

charge කිරීමකින් තොරව වසර 50ක් විදුලිය නිපදවිය හැකි නව බැටරියක් චීනයේ පුද්ගලයෙකු විසින් නිර්මාණය කර තිබෙනවා.විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ මෙය Betavolt විසින් නිපදවන ලද න්‍යෂ්ටික බැටරියක් බවයි. න්‍යෂ්ටික බැටරිය දැනට වෝල්ට් 3කදී... Read more »