බුදු දහම විකෘති කිරීමට දේශපාලනඥයින් ද වගකිව යුතුයි-අස්ගිරි පාර්ශ්වයේ මහා නායක හිමියන්

වර්තමානයේ බුදු දහම විකෘති කිරීමට විවිධ නම්වලින් පුද්ගලයින් පෙනී සිටීම සම්බන්ධයෙන් දේශපාලනඥයින් ද වගකිව යුතු බව අස්ගිරි පාර්ශ්වයේ මහා නායක අතිපූජ්‍ය වරකාගොඩ ශ්‍රී ඤාණරතන නාහිමි පවසනවා.මහනුවර පොල්ගොල්ල ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයක දී උන්වහන්සේ... Read more »