කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල අත්අඩංගුවට

ප්‍රමිතියෙන් තොර ප්‍රතිදේහ එන්නත් වංචාව සම්බන්ධයෙන් හිටපු සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අද (02) අත්අඩංගුවට ගනු ලැබිණි. ඒ, අමාත්‍යවරයාගෙන් අද පැය 10කට අධික කාලයක් ප්‍රකාශ සටහන් කරගැනීමෙන් අනතුරුවයි.... Read more »