ලංකාවේ ආර්ථිකය කඩා වට්ටන චීන්නුන්ගේ මෙහෙයුමක් !

ආර්ථික දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණදී සිටින ජනතාව රවටන නවතම ක්‍රමවේදයක් පිළිබඳව වාර්තා වී තිබෙනවා. ඒ, මෙරටට සංචාරක විසා මත පැමිණෙන චීන ජාතිකයන් විසින් සිදුකෙරෙන මූල්‍ය වංචාවන් හරහා යි. මීට වසර කිහිපයකට පෙර නවීන ක්‍රම... Read more »