ඔස්කාර් සම්මාන උළෙල 2024 : මෙවර නිර්දේශිත නාම මොනවාදැයි ඔබ දන්නවාද?

බාර්බි (Barbie) සහ ඕපන්හයිමර් (Oppenheimer) චිත්‍රපට අද්විතීය ලෙස බොක්ස් ඔෆිස් වාර්තා තැබූ, සිනමාවේ දැවැන්ත පෙරළියක් සිදුවූ වසරකින් අනතුරුව සිනමා කර්මාන්තයේ කැපී පෙනුණු විශිෂ්ටතම තරු සහ චිත්‍රපට ගෞරවයට පාත්‍ර කෙරෙන 2024 ඔස්කාර් සම්මාන... Read more »