දැන් කරන ‘යුක්තිය’ මෙහෙයුම වැඩක් නෑ

අද ක්‍රියාත්මක කරන යුක්තිය මෙහෙයුමෙන් හසුවන්නේ මත්ද‍්‍රව්‍ය ජාලයේ සුළු වැරදි කරන අය පමණක් යැයි ජාතික ජනබල වේගය සඳහන් කරයි.

එම පක්ෂයේ ජාතික විධායක කමිටු සාමාජික හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සමන්ත විද්‍යාරත්න මහතා පවසන්නේ තම පක්ෂයේ රජයක් යටතේ සැබෑ යුක්තිය මෙහෙයුම දියත් කරන බවයි.

මත්ද‍්‍රව්‍ය ජාවාරම හා දේශපාලනය එකිනෙක සම්බන්ධ බවද පැවසූ ඔහු වර්තමාන යුක්තිය මෙහෙයුමෙන් අඩංගුවට ගන්නේ සුළු වරදකරුවන් පමණක් බවද කියා සිටී.

සැබෑ යුක්තිය මෙහෙයුම තවම ආරම්භ කර නැති බවත් තම රජය යටතේ සැබෑ යුක්තිය මෙහෙයුම ආරම්භ කරන බවත් ඔහු පැවසීය.

ඔහු මෙම අදහස් පළ කරන ලද්දේ කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් ජාතික ජන බලවේගය කාන්තා සමුළුව අමතමිනි.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *