ඉන්දියාවේ ජාතික ආරක්ෂාව ගැන ශ්‍රී ලංකාව හැමෝම සැලකිලිමත් විය යුතුයි

ලෝකයේ ප්‍රධාන බලවතෙක් වන ඉන්දියාවේ ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව අන් හැමෝටම වඩා සැලකිලිමත් විය යුතු බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මොහොමඩ් මුසම්මිල් මහතා සඳහන් කරයි.

ඉන්දියාවේ ජාතික ආරක්ෂාව ගැන සිතනා සේම ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ආරක්ෂාව ගැන ද සිතීමේ වගකීමක් ශ්‍රී ලංකාවට ඇති බවද ඔහු පවසයි.

ඉන්දියාව සමඟ අත්සන් කිරීමට යෝජනා වී ඇති එට්කා ගිවිසුම මගින් මෙරට ආර්ථික ක්ෂේත්‍රයට හා කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයට විශාල බලපෑමක් සිදුවන නිසා මේ මොහොතේ එම ගිවිසුම අත්සන් කිරීම සුදුසු නැති බවද ඒ මහතා කියා සිටී.

එනිසා අන් හැමෝටම වඩා ශ්‍රී ලංකාව ඒ සම්බන්ධයෙන් සංවේදී විය යුතු බවත් ඉන්දියාව අස්ථාවර වීමට ශ්‍රී ලංකාව බලපානවා නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට වගකීමක් ඇතැයිද හෙතෙම පෙන්වා දෙයි.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *