‘යුක්තිය’ බස් පරීක්‍ෂාවට හදුන්නෙත්ති විරෝධයේ

අධිවේගී මාර්ගය පැමිණි බස් රථයක් කොට්ටාව පිවිසුම අසලදී ‘යුක්තිය’ මෙහෙයුම මගින් පරීක්ෂා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ජාතික ජන බලවේගයේ විධායක සභික හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හඳුන්නෙත්ති මහතා අප්‍රසාදය පළ කරයි.

ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ ජනතාව නීතියට යටත් යටත් නමුත් ඕනෑම පිස්සුවකට යටත් නොවන බවයි.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *