පෞද්ගලික අංශය සමග දුම්රිය ස්ථාන නවීකරණය කරනවා !

සංචාරක ආකර්ෂණයක් දිනා ඇති නාවලපිටිය සහ ගලබඩ දුම්රිය ස්ථාන දෙක පෞද්ගලික අංශය සමග එක්ව නවිකරණය කිරිමට අවශ්‍ය කටයුතු කරන බව මහනුවර දිස්ත්‍රික් පා.ම හිටපු අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා පැවසිය.

මෙහිදි වැඩිදුරටත් අදහස් දැක් වු මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මන්ත්‍රිවරයා කියා සිටියේ නාවලපිටිය දුම්රිය ස්ථානය සතු නිල නිවාස කිහිපයක් කඩා වැටිමේ අවධානමකට ලක් වි ඇති බවයි.

එම නිල නිවාස පිහිටි ස්ථානවල දුම්රිය දෙපාර්තුමේන්තුව සතු විශාල ඉඩම් ප්‍රමාණයක් ඇති බවත්, එම ඉඩම් වල නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සමග එක්ව අංග සම්පුර්ණ නිවාස යෝජනා ක්‍රමයක් ඉදි කර එම නිල නිවාස වලින් කිහිපයක් දුම්රිය දෙපාර්තුමේන්තුවට ලබාදිමට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය කැමැත්ත ප්‍රකාශ කර සිටි බවයි.

මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මන්ත්‍රිවරයා ඒ බැව් කියා සිටියේ නාවලපිටිය දුම්රිය ස්ථානයේ සහකාර වාණිජ අධිකාරි කාර්යාලයක් ප්‍රවාහන අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා විසින් විවෘත කිරිමෙන් අනතුරුව පැවති රැස්විමේදිය.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *