ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳපොළ ජයගත් නිල් කටරොළු තේ !

නිල් කටරොළු මල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සඳහා මේ වනවිට යුරෝපය ඇතුළු ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳපොලෙහි ඉහළ ඉල්ලුමක් පවතී.

විශේෂයෙන් නිල් කටරොළු මල් වේලා ඉන් සකසා ගන්නා නිල් කටරොළු තේ ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳපොළ තුළ ඉහළ මිලකට අලෙවි වේ.

පිලිපීනය, තායිවානය වැනි රටවල් ද මේ වනවිට මෙම වගාවට යොමු වී ඇති අතර අප රටේ වළස්මුල්ල ඔමාරගම ගමේ කාන්තාවන් 60 දෙනෙකු පමණ මේ වනවිට නිල් කටරොළු මල් වගාවට අවතීර්ණව සිටී.

වේලන ලද නිල් කටරොළු මල් පුද්ගලික සමාගමක් මඟින් විදේශ රටවලට අපනයනය කරන අතර ඔවුන්ට එමඟින් විශාල ආදායමක් මාසිකව ඉපයීමට හැකි වී තිබේ.

පිලිපීනය, තායිලන්තය වැනි රටවල මෙම නිල් කටරොළු මල් තේ පානය කරන්නේ රාත්‍රී ආහාරයෙන් පසු පැණි හෝ දෙහි යුෂ සමගය.

එමෙන්ම නිල් කටරොළු බත්, කේක්, ජෙලි, සරුවත්, පෑන් කේක් වැනි ආහාර සඳහා ස්වභාවික ආහාර වර්ණකයක් ලෙසට ද නිල් කටරොළු මල් භාවිතා කළ හැකිය.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *