රනිල් අද ජනාධිපතිවරණ සටන අරඹයි

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහභාගී වන රැළියක් අද කුලියාපිටියදී පැවැත්වේ.‘සැබෑව’ යන තේමාවෙන් මෙය පැවැත්වෙන අතර අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා විසින් සංවිධානය කර ඇත.වික්‍රමසිංහ මහතා ජනාධිපති වීමෙන් පසුව සහභාගි වන පළමු එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහජන රැළිය මෙයයි.කාරියවසම් මහතා සඳහන් කරන්නේ මෙය ජනාධිපතිවරණ ඉලක්ක කරමින් පවත්වන පළමු මහජන රැළිය වන බවය.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *