සහල් මිල වේගයෙන් පහතට !

සහල් මිළ සීඝ්‍රයෙන් පහත වැටෙමින් ඇතිබව දකුණු පළාතේ සහල් තොග වෙළදුන් පවසයි.

ඒ අනුව පසුගිය සතියට සාපේක්ෂව රතු කැකුලු සහල් කිලෝවක මිල රුපියල් 20 ආසන්න මුදලකින් අඩුවී ඇතිබව තොග වෙළදුන් පවසයි.

රතු සහල් කිලෝග්‍රෑම් 01 සිල්ලර මිල මේවන විට රුපියල් 150 ත් 160 අතර මිලක පවතියි.

පවතින තත්වය මත අනෙකුත් සහල් මිල ද ඉදිරියේදි අඩුවනු ඇතිබව වෙළදුන් පවසයි.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *