බිත්තර සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක් !

බිත්තර සඳහා යළි උපරිම සිල්ලර මිලක් පැනවීමට පියවර ගන්නා ලෙස යෝජනා කරන බව සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

අලුත් අවුරුදු සමය ඉලක්ක කර ගනිමින් කෘතිම බිත්තර හිඟයක් මවා පෑමට ඇතැම් බිත්තර නිෂ්පාදකයින් උත්සාහ කරන බව සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව පෙන්වා එහිදී පෙන්වා දී තිබේ.බිත්තරයක් නිෂ්පාදනය සඳහා වැය වන මුදල රුපියල් 30 කි.නමුත් මේ වනවිට වෙළෙඳ පලෙහි දේශීය බිත්තරයක මිල රුපියල් 60 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇතිබව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය පවසයි.

බිත්තර සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කිරීමට, බිත්තරයක් අලෙවි කළ යුතු උපරිම සිල්ලර මිල ගණන් ඉදිරිපත් කරන ලෙස අමාත්‍යවරයා අදාළ අංශ වෙත උපදෙස් ලබාදී තිබේ.

ලබන සතියේ දී එම මිල පාරිභෝගික ආරක්ෂණ අධිකාරියට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *