නව පොලිස්පති නඩු රැසකින් වරදකරුවෙක් !

පත් කරන ලද පොලිස්පතිවරයාට මානව හිමිකම් සම්බන්ධ යෙන් නඩු ගණනාවක් පවතී. ඊට අමතරව ඔහු නඩු රැසකින් වරදකරුවකු බවට පත්ව සිටී.නව පොලිස්පතිවරයා පත්කිරීමේ ක්‍රියාවලියෙන් නීතියේ ආධිපත්‍යය පිළිබඳ බලගතු ගැටලුවක් මතුවන බව එක්සත් ජනරජ පෙරමුණේ නායක, පර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාඨලී චම්පික රණවක මහතා පෙන්වාදෙයි.

දේශපාලන පක්ෂග්‍රාහීත්වයක් ඔහුගෙන් ප්‍රදර්ශනය වීමද ගැටලුවකි.

තත්ත්වයකදී නීතියේ ආධිපත්‍ය සුරක්ෂිත කළ හැකි පුද්ගලයෙකු පොලිස්පති ධුරයට පත් කිරීම වැදගත් බව රණවක මහතා අවධාරණය කරයි.

පොලිස්පතිවරයා පත් කිරීමේදී ව්‍යවස්ථා දායක සභාවෙහි ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධයෙන්ද ගැටලු පවතී.
කථානායකවරයාද අත්තනෝමතිකව ක්‍රියා කර ඇතැයි රණවක මහතා චෝදනා කරයි.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *