ශ‍්‍රී ලංකාවට චීන අප‍්‍රසාදය පල කරයි !

ජනවාරි තුන් වෙනිදා සිට ඇරඹි වසරක කාලයක් ඇතුළ සියළු විදේශීය පර්යේෂණ යාත්‍රා සම්බන්ධ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව තහනමක් පනවා තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා විශේෂ ආර්ථික කලාපයේ අධ්‍යන චාරිකා සඳහා චීන පර්යේෂණ යාත්‍රාවට ඇතුල්වීමට අවසර නොදීමට ගත් තීරණය පිළිබඳව චීනය විසින් ශ්‍රී ලංකාවට සිය අප්‍රසාදය පළ කර ඇති බව වාර්තාවේ.

දකුණු ඉන්දීය සාගර කලාපයේ ගවේෂණ චාරිකාවක් චීන පර්යේෂණ යත‍්‍රාවක් විසින් සැලසුම් කර තිබීම ආසන්නයේ මෙම තීරණය ගැනීම හේතුවෙන් චීනය සිය අප්‍රසාදය පළ කර ඇති බව සඳහන්ය.

 

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *