ලංකාවේ ‘අලියා බීම‘ ඉන්දියාවට !

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රිය ‘අලියා‘ සන්නාමය යටතේ සිසිල් බීම නිෂ්පාදනයේ, බෙදාහැරීමේ හා අලෙවියේ නිරත එලිෆන්ට් හවුස්, ඉන්දියාවේ Reliance Retail Ventures Limited හි සීඝ්‍රයෙන් අලෙවි වන පාරිභෝගික භාණ්ඩ (FMCG) හස්තය වන Reliance Consumer Products Limited සමඟ හවුල්කාරීත්වයකට එළඹ තිබේ.

මෙම හවුල්කාරීත්වයට අනුව අලියා සන්නාමය යටතේ එන පාන වර්ග ඉන්දියාව තුළ නිෂ්පාදනය, අලෙවිකරණය, බෙදාහැරීමේ අවස්ථාව එලිෆන්ට් හවුස් වෙත හිමිවනු ඇත.

එලිෆන්ට් හවුස් යනු මෙරට විශාලතම ලැයිස්තුගත සමාගම් සමූහය වන ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩිංග්ස් පීඑල්සී හි අනුබද්ධ සමාගමක් වන Ceylon Cold Stores PLC යටතේ එන සන්නාමයකි.

Reliance Consumer Products Limited, ආසියාවේ ධනවත්ම පුද්ගලයා ලෙසින් සැලකෙන මුකේෂ් අම්බානි ගේ සමාගම් ගොනුවට අයත් සමාගමක් වේ.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *