නාවික නිදහස රකින්න කැපවී සිටිනවා !

ඉන්දියානු සාගරයේ නාවික නිදහස ආරක්ෂා කිරීම අරමුණු කරගත් උපාය මාර්ගික ස්ථාවරත්වයක් වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව කැපවී සිටින බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසයි.

ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දෙන්නේ, නාවික නිදහස වෙනුනේ ශ්‍රී ලංකාව දක්වන කැපවීම හේතුවෙන් රතු මෙහෙයුම් සඳහා දායකවීමට තීරණය කළ බවය.

සය දින යුද්ධය නිසා වසර 10ක් තිස්සේ සූවස් ඇළ වසා තැබීම කොළඹ වරායට අහිතකර ලෙස බලපෑ ආකාරය සිහිපත් කළ ජනාධිපතිවරයා සීමාවලින් තොරව නාවික කටයුතු සහත කිරීමේ අවශ්‍යතාව පෙන්වා දී තිබේ.

ඊයේ (28) කොළඹ දී ආරම්භ කෙරුණු ‘පාත් ෆයින්ඩර්’ පදනම සංවිධානය කරන ඉන්දියානු සාගර ආරක්ෂක සමුළුවේ තෙවන අදියරේ ප්‍රධාන දේශනය සිදුකරමින් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *