ගණිකා වෘත්තිය නීතිගත කරන්න හිරුණිකාගෙන් අතහිත

මෙරට ගණිකා වෘත්තීය තහනම් කර ඇති ආඥා පනත අහෝසි කිරීම සඳහා පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනාවකින් හැකියාව ඇති බව හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර සඳහන් කරයි.

මෙරට තුළ ගණිකා වෘත්තිය නීතිගත කිරීම සඳහා ජාතික ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීනි හරිනි අමරසූරිය මහත්මිය පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනාවක් ගෙන ආ යුතු බවද ඇය යෝජනා කරන්නීය.

ජාතික ජන බලවේගය ආණ්ඩුවක් පැමිණෙන තෙක් ඒ සඳහා බලා සිටිය යුතු නැති බවද ඇය පැවසුවාය.

පහසුවෙන්ම පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනාවක් හරහා එය කළ හැකි බවද කියා සිටි.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *