පොලොන්නරුවේ ඉතිහාසය වෙනස් වෙයි

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය හා ඔස්ට්‍රේලියාවේ ලාසෝබ් විශ්වවිද්‍යාලය ඒකාබද්ධව කළ පර්යේෂණයට සමගාමීව භූ අභ්‍යාන්තරය දක්වා සිරස්ව සිදුකළ පස් සාම්පල ලබා ගැනීමකදී ඒ බව අනාවරණය වී තිබේ.

පොළොන්නරුව ඇතුළු නගරය පැවති ප්‍රදේශය ඊට පෙර ඉපැරණි මානව ජනාවාසයක්ව පැවති බවට තොරතුරු අනාවරණ වී ඇතිබව කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ පුරාවිද්‍යා ඒකකයේ මහාචාර්ය ප්‍රිශාන්ත ගුණවර්ධන මහතා පැවසීය.

මෙය පොළොන්නරුව ඉතිහාසයේ ඉතා වැදගත් හෙළිදරව්වක් වනු ඇති බව පැවසීය.

මේ අතර පොළොන්නරුව ඇතුළු නගරයේ ස්කෑන් යන්ත්‍ර මගින් භූ අභ්‍යන්තර පරීක්ෂාවේදී සොයා ගත් ගොඩනැගිලි අවශේෂ කැනීම් කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

ලබන ජූනි මාසයේදී එම කැනීම ආරම්භ කිරිමට නියමිත බව මහාචාර්යවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *