අනුරට කාන්තා ආරක්‍ෂක වලල්ලක්

ජාතික ජන බලවේගයේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක මහතාට කාන්තා ආරක්ෂක පිරිසකගේ ආරක්ෂාව ලබාදී තිබේ.

එහිදී කාන්තාවන් දහයක දොළහක පමණ පිරිසක් ගේ වළල්ලක් මැදින් අනුර කුමාර දිසානායක මහතා වේදිකාවට කැඳවාගෙන එනු ලැබීය.

ඒ එම පක්ෂය විසින් සංවිධානය කරන ලද ගම්පහ දිස්ත්‍රික් කාන්තා සමුළුවේදීය.

 

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *