දේශබන්දු නව පොලිස්පති කරන්න අනුමැතිය ලැබේ

දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මහතා පොලිස්පති ධුරයට පත් කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලැබී ඇති බව වාර්තා වෙයි.

ඒ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාවකට ව්‍යවස්ථා සභාවේ අනුමැතිය ලැබීමත් සමඟය.

ඒ අනුව මෙරට 36 වැනි පොලිස්පති ලෙස දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මහතා පත් වෙයි.

Recommended For You

About the Author: Lanka Time Line

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *